ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2561 ได้แก่
คุณครูอาจารี บัวหลวงในโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 


 
16 มกราคม 2561