ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสืออนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย
รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสืออนวัตกรรมทางการศึกษา ระดับปฐมวัย งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 12

 
04 กรกฎาคม 2557