ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูท้องถิ่นเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2562

ได้แก่ คุณครูเรณา ไชยศรี

ในโครงการพัฒนาศักยภาพและเชิดชูครูท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่


 
16 มกราคม 2562