ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

ชื่อเอกสาร : รับสมัครผู้ช่วยครู   [ 09 ตุลาคม 2560 ]

รายละเอียดเอกสาร โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ รับสมัครผู้ช่วยครูตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัย โดยใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ค่าจ้างเหมารายวัน วันละ 300 บาท จำนวน 1 อัตรา
โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. เพศหญิง

2. การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน

4. มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒