ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

ฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย
วันแม่แห่งชาติ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
ิBig cleaning day
ถวานเทียนพรรษา
เลือกตั้งสภานักเรียน
หล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
กระทรวงศึกษา   รัฐบาลไทย   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   obec   ครูไทย   จังหวัดเชียงใหม่   สทร   ครุสภา   ทต.หนองป่าครั่ง      กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น