ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันเปิดโลกวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 16 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน วันที่ 19 มกราคม 2561


 
19 มกราคม 2561