ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

22 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเคลื่อนไหวประกอบเพลงสากล

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันเปิดโลกวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 17 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน วันที่ 25 มกราคม 2562

25 มกราคม 2562

นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ บทเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานวันเปิดโลกวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 16 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน วันที่ 19 มกราคม 2561

19 มกราคม 2561


10 มีนาคม 2560

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Price & Princess Thailand 2016 วันที่ 24 กรกฏาคม 2559

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนูน้อยคนเก่ง วันที่ 12 สิงหาคม 2559

24 กรกฎาคม 2559

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแต้มสีเรียนรุ้อย่างสร้างสรรค์ก้าวทันโลกยุคใหม่ ประยุกต์ใช้ทักษะชีวิต งานเปิดกล่องชอล์ก ประจำปีการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 พฤศจิกายน 2558

1. รางวัล Best of beauty การประกวดแฟชั่นโชว์ Top model Thailand ระดับภูมิภาค วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนูน้อยสงกรานต์ Big C Extra CM2 วันที่ 12 เมษายน 2559

07 พฤศจิกายน 2558

การแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแพร่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
16 กรกฎาคม 2558

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันปั้นดินน้ำมันระดับชั้นอนุบาล งาน OPEN HOUSE ครั้ง ที่ 6 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราขภัฏเชียงใหม่
13 กุมภาพันธ์ 2558

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (9 รายการ)