ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับสมุดประเมินพัฒนาการนักเรียน
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับสมุดประเมินพัฒนาการนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

 
29 พฤศจิกายน 2560