ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

โครงการแสดดงผลงานทางวิชาการ
โครงการสอนแบบโครงงาน
เรียนรู้สู่โลกกว้างสวนสัตว์เชียงใหม่
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2
ค่ายวิชาการ English is fun
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ
กระทรวงศึกษา   รัฐบาลไทย   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   obec   ครูไทย   จังหวัดเชียงใหม่   สทร   ครุสภา   ทต.หนองป่าครั่ง      กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น