ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


เชิญเข้าร่วมหน่วยบริการตามโครงการอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่
เชิญนำนักเรียนชายโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เข้ารับบริการตัดผมฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
หากท่านผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะให้บุตรหลานเข้ารับการตัดผม โปรดตอบแบบสอบถามคืนครูประจำชั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ

 
23 สิงหาคม 2560