ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


สถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบ
1. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 51 - 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
ฝุ่นละออง PM10 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก
2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 35 - 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก
คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพอากาศดี ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ


 
28 กุมภาพันธ์ 2562