ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


25 มีนาคม 2562

04 มีนาคม 2562

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ก.พ.62 พบว่ามีผู้ป่วยรวม 46,648 ราย เสียชีวิต 4 ราย เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกับปีที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่มขึ้นโดยจำนวนผู้ป่วยรวมในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 2 เท่า
.
การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพคาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนืออาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย
.
โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการไอหรือจามหรืออาจติดต่อทางสารคัดหลั่งที่ติดจากมือแล้วใช้มือสัมผัสกับเยื่อบุตาหรือจมูก ซึ่งประชาชนสามารถป้องกันได้โดยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือการพบปะผู้อื่น ขณะมีอาการไข้หวัดหลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้ล้างมือเป็นประจำ ส่วนสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำค่ายทหาร ควรมีการคัดกรองผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ทไข้ ไอ น้ำมูกปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที และรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว หมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟ และเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้เพียงพอ
.
กรมควบคุมโรคขอแนะนำว่าในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นต้น ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสการนอนโรงพยาบาล สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร.1422

 

28 กุมภาพันธ์ 2562

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบ
1. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 51 - 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
ฝุ่นละออง PM10 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก
2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 35 - 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก
คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพอากาศดี ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2562

08 กุมภาพันธ์ 2562

12 กันยายน 2561

04 มิถุนายน 2561

28 พฤษภาคม 2561

24 พฤษภาคม 2561

22 มกราคม 2561

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับสมุดประเมินพัฒนาการนักเรียน ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารที่ทำการสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
29 พฤศจิกายน 2560

เชิญนำนักเรียนชายโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เข้ารับบริการตัดผมฟรี ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.
หากท่านผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะให้บุตรหลานเข้ารับการตัดผม โปรดตอบแบบสอบถามคืนครูประจำชั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ
23 สิงหาคม 2560

8 สิงหาคม 2560 เชิญประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง เวลา 15.00-16.00 น.
04 สิงหาคม 2560

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (13 รายการ)