ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


20 พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563

“คุณลูก (Khunlook)”

ให้คุณพ่อคุณแม่ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น khunlook เพื่อใช้ในการประเมินพัฒนาการรวมทั้งติดตามการเจริญเติบโตและสุขภาพของเด็กอย่างต่อเนื่องในช่วง Covid-19 ที่เด็กๆอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะ

- บันทึกพัฒนาการของลูก
- บันทีกตารางนัดหมาย มีการแจ้งเตือนการนัดหมาย
- มีข้อมูลแนะนำต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ

แอปนี้พัฒนาโดยกระทรวงสาธารณสุข เข้าไปโหลดได้ฟรีทั้ง iOS และ Android

12 พฤษภาคม 2563

09 เมษายน 2563

30 มกราคม 2563

30 มกราคม 2563

30 มกราคม 2563

25 มีนาคม 2562

04 มีนาคม 2562

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 21 ก.พ.62 พบว่ามีผู้ป่วยรวม 46,648 ราย เสียชีวิต 4 ราย เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยกับปีที่ผ่านมาพบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่มขึ้นโดยจำนวนผู้ป่วยรวมในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันและสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 2 เท่า
.
การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพคาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนืออาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย
.
โรคไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการไอหรือจามหรืออาจติดต่อทางสารคัดหลั่งที่ติดจากมือแล้วใช้มือสัมผัสกับเยื่อบุตาหรือจมูก ซึ่งประชาชนสามารถป้องกันได้โดยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีอาการไอหรือการพบปะผู้อื่น ขณะมีอาการไข้หวัดหลีกเลี่ยงการหยิบจับสิ่งของที่ใช้ล้างมือเป็นประจำ ส่วนสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เช่น โรงเรียน เรือนจำค่ายทหาร ควรมีการคัดกรองผู้ป่วย หากพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ทไข้ ไอ น้ำมูกปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที และรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นเช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว หมั่นทำความสะอาดสิ่งของที่มีการใช้ร่วมกันทุกวัน เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มเปิดปิดไฟ และเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือให้เพียงพอ
.
กรมควบคุมโรคขอแนะนำว่าในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคอ้วน หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง อาทิ โรคหอบหืด โรคปอดเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคตับ โรคที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี และผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เป็นต้น ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสการนอนโรงพยาบาล สอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร.1422

 

28 กุมภาพันธ์ 2562

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พบ
1. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 51 - 113 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณ
ฝุ่นละออง PM10 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก
2. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 35 - 101 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ปริมาณ ฝุ่นละออง PM2.5 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้ามากนัก
คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพอากาศดี ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

28 กุมภาพันธ์ 2562

08 กุมภาพันธ์ 2562

12 กันยายน 2561

04 มิถุนายน 2561

28 พฤษภาคม 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (20 รายการ)