ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางนงคราญ สุรินทร์ฤทธิ์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ครู คศ.๑นายสุทธิพงค์ พัฒนวิบูลย์
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครู คศ.๑


นางสาวรัตนา พะโขะ
ลูกจ้างตามโครงการ