ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


อำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคลากร

นางรัชนู นันติแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ครู คศ.๑


นางฉันทวรรณ มอยไข
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ครู คศ.๑


นายวัลลภ มหาวรรณ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน