ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางรัชนู นันติแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ครู คศ.๑นางฉันทวรรณ มอยไข
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ครู คศ.๑นางสาววราพันธ์ ศรีพันธ์
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน