ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางสาวกาญจนา อุตมะแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวปฏิมา คนแคล้ว
บุคลากรสนับสนุนการสอน


นางสาวจุไรรัตน์ ดำสุวรรณ
พนักงานจ้างทั่วไป