ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางสาวเรณา ไชยศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาวปฏิมา คนแคล้ว
เจ้าหน้าที่การเงิน