ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางอาจารี บัวหลวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการนางสาวเรณา ไชยศรี
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครู คศ.๑