ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
4
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสาธิตวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ระดับชั้นปฐมวัย จำนวน ๑๐ คน ได้แก่

 1. ด.ญ.นันท์นภัส จันทร์มูล ชั้นอนุบาล ๒/๑
 2. ด.ญ.พิมพ์ชยา อริยภูติวัฒน์      ชั้นอนุบาล ๒/๑
 3. ด.ญ.ประภัสรา ขำโนนเพิ่ม ชั้นอนุบาล ๒/๒
 4. ด.ญ.ปพิชญา อุปธรรม ชั้นอนุบาล ๒/๒
 5. ด.ญ.เญญาวิกา อินทบุญ          ชั้นอนุบาล 3
 6. ด.ญ.อนัญญา กากูล             ชั้นอนุบาล 3
 7. ด.ญ.สายสุนีย์ เมืองใจคำ        ชั้นอนุบาล 3
 8. ด.ญ.แพรวพนา ฉลองอภิชัย       ชั้นอนุบาล 3
 9. ด.ญ.ลักษณาพร สมยาดี           ชั้นอนุบาล 3
 10. ด.ญ.สมปรารถนา สนองนารถ       ชั้นอนุบาล 3
22 กุมภาพันธ์ 2562

กองทุน 10 บาท,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
30 มกราคม 2562

อบรมคุณธรรมจริยธรรม,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
29 มกราคม 2562

รางวัลชนะเลิศ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานวันเปิดโลกวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้รับรางวัลดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ระดับปฐมวัย จำนวน ๖ คน ได้แก่

ด.ญ.เญญาวิกา  อินทบุญ          ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.อนัญญา     กากูล             ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.สายสุนีย์     เมืองใจคำ        ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.แพรวพนา  ฉลองอภิชัย       ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.ลักษณาพร  สมยาดี           ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.สมปรารถนา  สนองนารถ     ชั้นอนุบาล 3

 1. รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานไทย/พื้นบ้าน ระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 2 คน ได้แก่

ด.ญ.นันท์นภัส    จันทร์มูล ชั้นอนุบาล ๒/๑ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒

ด.ญ.ณัฐนรีกุล  บัวหลวง ชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย

 

25 มกราคม 2562

วันเด็ก 2562,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
11 มกราคม 2562

โอวัลติน,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
07 มกราคม 2562

กล้วยปิ้ง,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
04 มกราคม 2562

สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
03 มกราคม 2562

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
28 ธันวาคม 2561

อุ้ยสอนหลาน,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
11 ธันวาคม 2561

รวมพลคนรักษ์สุขภาพ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
09 ธันวาคม 2561

ขนมลิ้นหมา,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
07 ธันวาคม 2561

วันพ่อแห่งชาติ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
04 ธันวาคม 2561

ขนมเกลือ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
30 พฤศจิกายน 2561

ลอยกระทง,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
22 พฤศจิกายน 2561

|<<<12345678.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 9  (133 รายการ)