ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
3
เลือกตั้งประธานนักเรียน,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
08 กรกฎาคม 2562

หล่อเทียนพรรษา,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
04 กรกฎาคม 2562

วันสุนทรภู่,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
28 มิถุนายน 2562

วันต่อต้านยาเสพติด,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
26 มิถุนายน 2562

วันไหว้ครู,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
13 มิถุนายน 2562

เล่นสวนน้ำ อ.3,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
13 มิถุนายน 2562

เล่นสวนน้ำ อ.2,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
12 มิถุนายน 2562

เล่นสวนน้ำ อ.1,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
11 มิถุนายน 2562

แข่นขันทักษะวิชาการ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
07 มิถุนายน 2562

วันวิสาขบูชา,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
17 พฤษภาคม 2562

อบรมผู้ปกครอง,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
10 มีนาคม 2562

อ.3 ท้ศนศึกษา,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
06 มีนาคม 2562

อ.2 ทัศนศึกษา,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
05 มีนาคม 2562

อ.1 ทัศนศึกษา,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
01 มีนาคม 2562

อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ นำนักเรียนชั้นอ.1 - 3 ไปทำกิจกรรมที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา โดย นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้การทำขนมวง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ได้เรียนรู้การย้อมผ้า (ผ้ามัดย้อม) นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้เรียนรู้การปั้นดิน

26 กุมภาพันธ์ 2562

|<<<1234567.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 9  (133 รายการ)