ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ นำนักเรียนชั้นอ.1 - 3 ไปทำกิจกรรมที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา โดย นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้การทำขนมวง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ได้เรียนรู้การย้อมผ้า (ผ้ามัดย้อม) นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้เรียนรู้การปั้นดิน


 
26 กุมภาพันธ์ 2562