ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสาธิตวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ระดับชั้นปฐมวัย จำนวน ๑๐ คน ได้แก่

  1. ด.ญ.นันท์นภัส จันทร์มูล ชั้นอนุบาล ๒/๑
  2. ด.ญ.พิมพ์ชยา อริยภูติวัฒน์      ชั้นอนุบาล ๒/๑
  3. ด.ญ.ประภัสรา ขำโนนเพิ่ม ชั้นอนุบาล ๒/๒
  4. ด.ญ.ปพิชญา อุปธรรม ชั้นอนุบาล ๒/๒
  5. ด.ญ.เญญาวิกา อินทบุญ          ชั้นอนุบาล 3
  6. ด.ญ.อนัญญา กากูล             ชั้นอนุบาล 3
  7. ด.ญ.สายสุนีย์ เมืองใจคำ        ชั้นอนุบาล 3
  8. ด.ญ.แพรวพนา ฉลองอภิชัย       ชั้นอนุบาล 3
  9. ด.ญ.ลักษณาพร สมยาดี           ชั้นอนุบาล 3
  10. ด.ญ.สมปรารถนา สนองนารถ       ชั้นอนุบาล 3

 
22 กุมภาพันธ์ 2562