ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


มุทิตาจิต

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดงานมุทิตาจิตในโอกาสที่ นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งในปี 2561 นี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์ (กองการศึกษา) นายนิกร ขวัญพนิต (กองช่าง) และนายถนอม กันทาสม (สำนักปลัด)


 
27 กันยายน 2561