ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


ประดิษฐ์กระทงกรวยไอศกรีม

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมมาเป็นวิทยากรประดิษฐ์กระทงให้แก่นักเรียนอนุบาล 3


 
18 กันยายน 2561