ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


วันพ่อแห่งชาติ(เทศบาล)
คณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

 
05 ธันวาคม 2560