ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อดีเด่น 

 
04 ธันวาคม 2560