ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


กิจกรรมวันลอยกระทง
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยเชิญภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำกระทงและหล่อผางประทีป 

 
03 พฤศจิกายน 2560