ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


สัปดาห์ห้องสมุด
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 และในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ได้จัดกิจกรรมการแสดงชุด ดาวลูกไก่
ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และการแสดงเพลงล้างมือบ่อยๆ ของน้องอนุบาล ๑/๑ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะประกวดระบายสีภาพ "หนูรักการอ่าน" และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูผู้รักการอ่าน จำนวน 4 ท่าน

 
29 กันยายน 2560