ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


"กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย"
โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและให้ความรู้แก่นักเรียนเนื่องในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี

 
28 กันยายน 2560