ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
เด็กๆนำผลผลิตพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในบริเวณโรงเรียนมาจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนค่ะ

 
22 กันยายน 2560