ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรัับปีใหม่,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
30 ธันวาคม 2563

กิจกรรมวันลอยกระทง,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
30 ตุลาคม 2563

ทัศนศึกษาบ้านไตลื้อ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
24 กันยายน 2563

กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
18 กันยายน 2563

ทัศนศึกษาหอดูดาว,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
11 กันยายน 2563

วันแม่แห่งชาติ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
11 สิงหาคม 2563

เลือกตั้งประธานนักเรียน,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
31 กรกฎาคม 2563

วันไหว้ครู,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
30 กรกฎาคม 2563

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
09 มีนาคม 2563

นิทรรศการโครงงาน,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
02 มีนาคม 2563

หนูน้อยไหว้สวย,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
17 กุมภาพันธ์ 2563

วันมาฆบูชา,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
04 กุมภาพันธ์ 2563

อบรมคุณธรรมจริยธรรม,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
22 มกราคม 2563

สวนสัตว์แมลงสยาม,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
17 มกราคม 2563

รางวัลคนเก่ง,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
17 มกราคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 9  (129 รายการ)