ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


13 มิถุนายน 2562

10 มีนาคม 2562

06 มีนาคม 2562

05 มีนาคม 2562

01 มีนาคม 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ นำนักเรียนชั้นอ.1 - 3 ไปทำกิจกรรมที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญา โดย นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้การทำขนมวง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ได้เรียนรู้การย้อมผ้า (ผ้ามัดย้อม) นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ได้เรียนรู้การปั้นดิน

26 กุมภาพันธ์ 2562

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานสาธิตวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 10 ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ระดับชั้นปฐมวัย จำนวน ๑๐ คน ได้แก่

 1. ด.ญ.นันท์นภัส จันทร์มูล ชั้นอนุบาล ๒/๑
 2. ด.ญ.พิมพ์ชยา อริยภูติวัฒน์      ชั้นอนุบาล ๒/๑
 3. ด.ญ.ประภัสรา ขำโนนเพิ่ม ชั้นอนุบาล ๒/๒
 4. ด.ญ.ปพิชญา อุปธรรม ชั้นอนุบาล ๒/๒
 5. ด.ญ.เญญาวิกา อินทบุญ          ชั้นอนุบาล 3
 6. ด.ญ.อนัญญา กากูล             ชั้นอนุบาล 3
 7. ด.ญ.สายสุนีย์ เมืองใจคำ        ชั้นอนุบาล 3
 8. ด.ญ.แพรวพนา ฉลองอภิชัย       ชั้นอนุบาล 3
 9. ด.ญ.ลักษณาพร สมยาดี           ชั้นอนุบาล 3
 10. ด.ญ.สมปรารถนา สนองนารถ       ชั้นอนุบาล 3
22 กุมภาพันธ์ 2562

30 มกราคม 2562

29 มกราคม 2562

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมงานวันเปิดโลกวิชาการ (Open House) ครั้งที่ 17 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน ได้รับรางวัลดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ ระดับปฐมวัย จำนวน ๖ คน ได้แก่

ด.ญ.เญญาวิกา  อินทบุญ          ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.อนัญญา     กากูล             ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.สายสุนีย์     เมืองใจคำ        ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.แพรวพนา  ฉลองอภิชัย       ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.ลักษณาพร  สมยาดี           ชั้นอนุบาล 3

ด.ญ.สมปรารถนา  สนองนารถ     ชั้นอนุบาล 3

 1. รับเกียรติบัตร เข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานไทย/พื้นบ้าน ระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 2 คน ได้แก่

ด.ญ.นันท์นภัส    จันทร์มูล ชั้นอนุบาล ๒/๑ โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒

ด.ญ.ณัฐนรีกุล  บัวหลวง ชั้นเตรียมอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย

 

25 มกราคม 2562

11 มกราคม 2562

07 มกราคม 2562

04 มกราคม 2562

03 มกราคม 2562

28 ธันวาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (94 รายการ)