ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


23 มีนาคม 2561

23 มีนาคม 2561

12 มีนาคม 2561

09 มีนาคม 2561

06 มีนาคม 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561

20 กุมภาพันธ์ 2561

22 มกราคม 2561

30 ธันวาคม 2560

คณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
05 ธันวาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อดีเด่น 
04 ธันวาคม 2560

03 ธันวาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยเชิญภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำกระทงและหล่อผางประทีป 
03 พฤศจิกายน 2560

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย
06 ตุลาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 และในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ได้จัดกิจกรรมการแสดงชุด ดาวลูกไก่
ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และการแสดงเพลงล้างมือบ่อยๆ ของน้องอนุบาล ๑/๑ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะประกวดระบายสีภาพ "หนูรักการอ่าน" และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูผู้รักการอ่าน จำนวน 4 ท่าน
29 กันยายน 2560

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (43 รายการ)