ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


22 มกราคม 2561

30 ธันวาคม 2560

คณะครูโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
05 ธันวาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยท่านรองนายกเทศมนตรีฯ นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่พ่อดีเด่น 
04 ธันวาคม 2560

03 ธันวาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยเชิญภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการทำกระทงและหล่อผางประทีป 
03 พฤศจิกายน 2560

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบวกครกน้อย
06 ตุลาคม 2560

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2560 และในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ได้จัดกิจกรรมการแสดงชุด ดาวลูกไก่
ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ และการแสดงเพลงล้างมือบ่อยๆ ของน้องอนุบาล ๑/๑ พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะประกวดระบายสีภาพ "หนูรักการอ่าน" และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูผู้รักการอ่าน จำนวน 4 ท่าน
29 กันยายน 2560

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ได้จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและให้ความรู้แก่นักเรียนเนื่องในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 100 ปี
28 กันยายน 2560

โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
เด็กๆนำผลผลิตพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้ในบริเวณโรงเรียนมาจำหน่ายให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนค่ะ
22 กันยายน 2560

กิจกรรมร้องเล่นเต้นเล่า วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 พี่ๆอนุบาล 3 แสดงชุด The sound of music และมีการแสดงความสามารถของนักเรียนแต่ละชั้นที่อาสาสมัครออกมาร้องเพลงต่างๆ
22 กันยายน 2560

19 กันยายน 2560

ชมรมผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ ทำบุญครบรอบ 5 ปี โอกาสก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560
09 กันยายน 2560

กิจกรรมร้องเล่นเต้นเล่า 
สัปดาห์นี้เด็กๆเรียนหน่วยข้าวในนา พี่ๆอนุบาล 3 มาเล่านิทานเรื่องกำเนิดข้าว ให้น้องๆฟังค่ะ และได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรี นางสาวศิวดี พุทธิพันธ์ มาร่วมชมกิจกรรมในวันนี้
01 กันยายน 2560

กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2560 หน่วยประสบการณ์ ข้าวในนา โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้นิเทศในครั้งนี้
30 สิงหาคม 2560

123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 3  (36 รายการ)