ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


11 ธันวาคม 2561

09 ธันวาคม 2561

07 ธันวาคม 2561

04 ธันวาคม 2561

30 พฤศจิกายน 2561

22 พฤศจิกายน 2561

28 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดงานมุทิตาจิตในโอกาสที่ นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งในปี 2561 นี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์ (กองการศึกษา) นายนิกร ขวัญพนิต (กองช่าง) และนายถนอม กันทาสม (สำนักปลัด)

27 กันยายน 2561

21 กันยายน 2561

20 กันยายน 2561

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมมาเป็นวิทยากรประดิษฐ์กระทงให้แก่นักเรียนอนุบาล 3

18 กันยายน 2561

14 กันยายน 2561

14 กันยายน 2561

02 กันยายน 2561

31 สิงหาคม 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (79 รายการ)