ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


28 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดงานมุทิตาจิตในโอกาสที่ นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งในปี 2561 นี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์ (กองการศึกษา) นายนิกร ขวัญพนิต (กองช่าง) และนายถนอม กันทาสม (สำนักปลัด)

27 กันยายน 2561

21 กันยายน 2561

20 กันยายน 2561

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคมมาเป็นวิทยากรประดิษฐ์กระทงให้แก่นักเรียนอนุบาล 3

18 กันยายน 2561

14 กันยายน 2561

14 กันยายน 2561

02 กันยายน 2561

31 สิงหาคม 2561

18 สิงหาคม 2561

09 สิงหาคม 2561

08 สิงหาคม 2561

26 กรกฎาคม 2561

24 กรกฎาคม 2561

24 กรกฎาคม 2561

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (73 รายการ)