ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2


30 มกราคม 2562

29 มกราคม 2562

11 มกราคม 2562

07 มกราคม 2562

04 มกราคม 2562

03 มกราคม 2562

28 ธันวาคม 2561

11 ธันวาคม 2561

09 ธันวาคม 2561

07 ธันวาคม 2561

04 ธันวาคม 2561

30 พฤศจิกายน 2561

22 พฤศจิกายน 2561

28 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดงานมุทิตาจิตในโอกาสที่ นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง ๒ เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์หลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งในปี 2561 นี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ นางเพ็ญศรี รัตตนิทัศน์ (กองการศึกษา) นายนิกร ขวัญพนิต (กองช่าง) และนายถนอม กันทาสม (สำนักปลัด)

27 กันยายน 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (86 รายการ)