ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางอาจารี บัวหลวง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา