ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางสาวกาญจนา อุตมะแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ


นางสาววาทนี เบญจวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก