ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางอาจารี บัวหลวง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ


นางสาวจุไรรัตน์ ดำสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ