ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
นางรัชนู นันติแสง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1


นางนงคราญ สุรินทร์ฤทธิ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 1


นางอาจารี บัวหลวง
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1


นางฉันทวรรณ มอยไข
ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2


นางสาวกาญจนา อุตมะแก้ว
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1


นางสาวเรณา ไชยศรี
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2