ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2
1
โครงการแสดดงผลงานทางวิชาการ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
24 มีนาคม 2566

โครงการสอนแบบโครงงาน,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
01 มีนาคม 2566

เรียนรู้สู่โลกกว้างสวนสัตว์เชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
30 มกราคม 2566

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
29 ธันวาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
27 ธันวาคม 2565

ค่ายวิชาการ English is fun,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
21 ธันวาคม 2565

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
02 ธันวาคม 2565

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อบ้านใบบุญ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
02 กันยายน 2565

ฝึกซ้อมป้องกันอุบัติภัย,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
24 สิงหาคม 2565

วันแม่แห่งชาติ,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
08 สิงหาคม 2565

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
27 กรกฎาคม 2565

ิBig cleaning day,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
27 กรกฎาคม 2565

ถวานเทียนพรรษา,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
12 กรกฎาคม 2565

เลือกตั้งสภานักเรียน,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
05 กรกฎาคม 2565

หล่อเทียนพรรษา,โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2,anpk2.ac.th
04 กรกฎาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (155 รายการ)