ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

 

ตั้งอยู่เลขที่ 173 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์ 5000

 

โทรศัพท์/ โทรสาร : 053-117810 โทรศัพท์มือถือ : 081-8855261

 

E-mail : npk_kindergarten2@hotmail.com

 

Facebook : อนุบาลหนองป่าครั่ง2