ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร
มิทรรศการ Project Approach
วันมาฆบูชา
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรัับปีใหม่
ค่ายวิชาการ@สวนทวีชล
กิจกรรมวันลอยกระทง
ทัศนศึกษาบ้านไตลื้อ
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน
กระทรวงศึกษา   รัฐบาลไทย   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   obec   ครูไทย   จังหวัดเชียงใหม่   สทร   ครุสภา   ทต.หนองป่าครั่ง      กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น