ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

วันเด็กแห่งชาติ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
อุ้ยสอนหลาน
วันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันลอยกระทง
หล่อผางประทีป
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กระทรวงศึกษา   รัฐบาลไทย   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   obec   ครูไทย   จังหวัดเชียงใหม่   สทร   ครุสภา   ทต.หนองป่าครั่ง      กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น