ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร
นิทรรศการโครงงาน
หนูน้อยไหว้สวย
วันมาฆบูชา
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
สวนสัตว์แมลงสยาม
รางวัลคนเก่ง
วันเด็กแห่งชาติ
กระทรวงศึกษา   รัฐบาลไทย   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   obec   ครูไทย   จังหวัดเชียงใหม่   สทร   ครุสภา   ทต.หนองป่าครั่ง      กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น