ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

วันไหว้ครู
อบรมผู้ปกครอง
อ.3 ท้ศนศึกษา
อ.2 ทัศนศึกษา
อ.1 ทัศนศึกษา
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กองทุน 10 บาท
กระทรวงศึกษา   รัฐบาลไทย   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   obec   ครูไทย   จังหวัดเชียงใหม่   สทร   ครุสภา   ทต.หนองป่าครั่ง      กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น