โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง2 และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่