ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

วิสาขบูชารำลึก
พิธีมอบสัมฤทธิบัตร
โครงการแสดงผลงานทางวิชาการ
อนุบาล ๒ ทัศนศึกษา
อนุบาล ๓ ทัศนศึกษา
อนุบาล ๑ ทัศนศึกษา
กีฬาสี
หนูน้อยไหว้สวย
กระทรวงศึกษา   รัฐบาลไทย   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   obec   ครูไทย   จังหวัดเชียงใหม่   สทร   ครุสภา   ทต.หนองป่าครั่ง      กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น