ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

วันพ่อแห่งชาติ(เทศบาล)
วันพ่อแห่งชาติ
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมวันลอยกระทง
สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
สัปดาห์ห้องสมุด
"กิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย"
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
กระทรวงศึกษา   รัฐบาลไทย   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   obec   ครูไทย   จังหวัดเชียงใหม่   สทร   ครุสภา   ทต.หนองป่าครั่ง      กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น