ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2

ผอ.กราบลาพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ประดิษฐ์กระทงกรวยไอศกรีม
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน
ประกวดจัดมุมหนังสือในห้องเรียน
ประชุมและอบรมผู้ปกครอง
"กระบอง" อาหารพื้นบ้าน
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ
กระทรวงศึกษา   รัฐบาลไทย   ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา   obec   ครูไทย   จังหวัดเชียงใหม่   สทร   ครุสภา   ทต.หนองป่าครั่ง      กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น